เดือนที่ 1

ผลัดผมเส้นที่ไม่แข็งแรง
เพื่อให้ผมเส้นใหม่งอกได้ดีขึ้น